O vlasniku

Andrej Andrejević

Andrej Andrejević, dipl. etnomuzikolog

Vlasnik studija Andrej Andrejević radi kao producent, kompozitor i aranžer. Nekadašnji je dugogodišnji klavijaturista Zdravka Čolića, kao i mnogih drugih poznatih izvođača i grupa pretežno pop-rock i fusion-jazz orjentacije. Njegovi radovi obuhvataju komponovanje, aranžiranje i produciranje pesama za veliki broj domaćih i stranih pevača i grupa, kao i izradu muzike i zvučnog dizajna za televizijske reklame i filmove. Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Beogradu.